Bild på Eye Gaze Pathways header

Välja

Jag kan fokusera min blick för att välja själv

 

Lärande

I det här steget lär vi oss att det vi väljer på skärmen leder till riktiga vardagshändelser. Till exempel informera om hunger, uppskattning eller trötthet genom att välja det lämpliga kärnordet på skärmen.Vi gör det här genom att träna på färdigheten "fokusering", alltså att fokusera och fästa vår blick på en specifik punkt på skärmen under en kort tidsperiod när vi vet hur vi ska välja kan vi börja upptäcka andra former av lärande.

 

Kommunikation

Kommunikation baseras på vardagsval som görs av eleven. Valen som görs i en visuell scen, kommunikationspaneler eller spel leder till komplett tvåvägskommunikation, där kommunikationspartnern svarar lämpligt på valen som den har fått muntligt av eleven.

 

Kalibrering

För det här steget behöver eleven en bra kalibrering med så många kalibreringspunkter som möjligt. Klicka här för mer information om kalibrering.

 

Testa

Övningar i den här sektionen är gratis att testa om du har en ögonstyrningsenhet från Tobii Dynavox (separat eller inbyggd ögonstyrning). 

 

Övning 1: It's a Match

 

Mål

 • Vi lär oss att att aktivt titta på specifika mål på särskilda områden på skärmen
 • Vi lär oss att göra val genom att fokusera (fästa vår blick på en punkt)

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen

 1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
 2. Beroende på ögonstyrningsmjukvara:
   • Starta Gaze Point, tryck på Play-knappen och sätt på Musklick. Göm Muspekaren
   • Eller starta Windows Control och välj Sticky Vänsterklick
    • För att välja det, börja med att gå till Inställningar -> Aktivitetsfält -> Val och slå på Tertiary Selection
    • Stäng Inställningar och titta på Aktivitetsfältet för att aktivera Tertiary selection
    • I popup:en som visas, välj Sticky Vänsterklick
   • Eller starta Classic Tobii Gaze Interaction Software (dubbelklicka på Windows Control-ikonenoch välj Vänsterklick
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar och välj Mouse Emulation
   • Stäng Inställningar och välj Vänsterklick i menyn
 3. Klicka här för att spela spelet Memory
 4. Höj volymen!
 5. Välj mellan lätt, medium eller svår nivå
 6. För att vända på ett kort måste eleven fokusera på kortet för att välja det
 7. Eleven kan vända på kort individuellt genom att fokusera blicken på varje kort
 8. Jobba tillsammans med eleven för att komma ihåg bilderna på varje kort!

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation: 

 • "Du hittade cykeln! Jag kommer ihåg att den andra cykeln var på översta raden"
 • "Jag såg att du valde att vända på det kortet genom att fokusera din blick på det. Det vände på sig när du valde det med ögonen!"

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 • Om du tycker att träffsäkerheten är lite dålig, prova att kalibrera din enhet
 • Är fokuseringstiden för långsam eller för snabb? Du kan ändra fokuseringstiden i inställningarna för din ögonstyrning 
 • Hjälp eleven repetera objekten ni har sett tidigare och var de ligger
 • Beskriv vad eleven har åstadkommit när den har vänt ett kort genom fokusering

 

Titta efter

En trofé kommer upp när ett spel har avslutats. Att se trofén på skärmen indikerar att man har lyckats! Eleven har visat dennes färdigheter att fästa blicken på olika objekt på skärmen.

 

Extra övningar 

Här är några fler sätt att träna på färdigheterna som vi lär oss i det här steget.

Övning 2: Kommunicera genom att göra val 

 

Mål

 • Vi lär oss att välja kärnord genom att använda kommunikationspaneler och symboler för att kommunicera känslor och behov
 • Vi utökar vårt ordförråd genom att använda kommunikationspaneler

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen:

  1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
  2. Du behöver inte starta din ögonstyrningsmjukvara när du använder Communicator 5, den behöver bara vara installerad
  3. Starta Communicator 5 och öppna panelen Sono Flex som du hittar under Alla paneler -> Tidig kommunikation -> Tilläggsprodukter
  4. Höj volymen!

Modellera

   stegen som behövs för att välja kontext
  • Genom modellering kan kommunikationspartnern assistera eleven att välja kontext som visas på höger sida. En bra start kan vara en av måltidskontexterna, tilläggskontexter finns genom att välja "fler kontexter" uppe i det högra hörnet. Till exempel kan kommunikationspartnern modellera genom att säga "Det är nästan dags för lunch och jag är hungrig. Jag skulle vilja prata om lunch. Frukost, middag, lunch!" Peka på frukost, middag och sen lunch samtidigt som du säger orden
 1. Modellera stegen som behövs för att välja ett objekt inuti en kontext.
  • Ordet som skrivs i varje kontext är färgklassificerade med Fitzgerald Key. Att använda de här olika färgerna för att modellera är ett bra sätt att assistera användaren till att bli bekväm med orden och kategorierna i kontexten. Till exempel kan assistenten modellera genom att säga,"Jag vill säga 'pizza'. Jag vet att 'pizza' är ett substantiv, de är orangea. Låt oss titta på de orangea. Gurka, frukt, pizza!" Samtidigt som kommunikationspartnern pekar på gurka, frukt och sedan pizza säger den också orden
 2. Nu kan eleven testa att välja innehåll själv. Kom ihåg att kommentera på allt eleven säger!
 3. Här kan vi verkligen understryka det faktum att valen som görs på skärmen resulterar i vardagshändelser

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation: 

 • "Du fokuserade din blick på ordet 'törstig'. Din favoritdryck finns på bordet. Låt oss ta något att dricka!"

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen? 

 • Säkerställ att du repeterar alla ord som eleven väljer
 • Titta efter objekten i "saker"- sektionen. Skaffa några av de riktiga versionerna av objekten i den här sektionen, ha dem nära så att objekten är lättåtkomliga för att understryka att när något väljs på skärmen så leder det till en verklig händelse!

 

Titta efter

Eleven kan lyckas genom att välja delar av kommunikationspanelen som är relevant till en speciell övning eller måltid som ni båda just nu är engagerade i. 

 

Övning 3: Kommunikation med Tangentbord

Tobii Dynavox Communicator 5 är tillgängligt gratis i 30 dagar - klicka här för att ladda ner och prova!

 

Mål

 • Vi lär oss att kommunicera genom att välja bokstäver på ett tangentbord med hjälp av ögonstyrning

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen:

 1. Anslut din ögonstyrning  / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
 2. Du behöver inte starta din ögonstyrningsmjukvara när du använder Communicator 5, den behöver bara vara installerad
 3. Starta Communicator 5 och välj "Alla paneler"
 4. Lägg till ett av tangentborden på startsidan
 5. Uppmuntra eleven till att titta på skärmen och välja bokstäver. Kommunikationspartnern kan använda fraser såsom "du valde bokstaven 'M' från tangentbordet. När du trycker på 'talaknappen' kan jag höra bokstaven 'M' . Tänk på det här som tangentbordstestning. Det här ska ses som "inget fel" och allt som eleven säger ska svaras på
 6. Efter det här kan vi träna på att säga ord genom att använda samma tangentbord. En bra start är att modellera ord som du vet att eleven känner igen och har använt förut, till exempel från kommunikationspaneler i Sono Primo eller Sono Flex. Vi kan använda ordförråd såsom "Jag har sett att du har valt ordet pizza förut. 'Pizza' börjar på 'P' .Jag undrar om du kan välja bokstaven 'P'? Kommunikationspartnern kan då följa eleven genom resten av ordet på samma sätt
 7. Vi kan då uppmuntra eleven till att bygga på färdigheten genom att bygga meningar!

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • "Du stavar det du vill säga. Jag ser att ordet 'pizza' har föreslagits. Jag undrar om du skulle vilja ha lite pizza? Jag vet att jag skulle vilja ha!"

 

Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 • Titta på ordförslagslistan vid toppen av skärmen medan eleven stavar ordet. Ordet kommer ofta dyka upp i listan efter att några få bokstäver har valts

 

Titta efter

Ett säkert tecken på att man har lyckats är att höra orden högt som eleven har skrivit med sina ögon. Är det meningar som du kan höra, ännu bättre!

 

Övning 4: Beam Messaging

 

Mål

 • Vi lär oss att kommunicera på distans genom att skicka textmeddelanden via Communicator 5

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

 1. Titta på videon ovan för att installera Beam Messaging
 2. Anslut din ögonstyrning/starta din enhet
 3. Nu när Beam Messaging är installerat, kan eleven öppna "Textmeddelanden" från startsidan i Communicator 5
 4. Eleven kan välja "Nytt meddelande" och börja skriva genom att använda tangentbordet!
 5. Uppmana eleven att skicka ett meddelande till någon i samma rum
 6. När mottagaren får meddelandet, kan den visa det för eleven för att demonstrera hur det fungerar från mottagarens sida
 7. Mottagaren kan då självklart svara!

 

Kommunicera

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation! 

 • "Jag ser att du kan skicka och ta emot meddelanden med Communicator. Jag skulle vilja kommunicera med textmeddelanden. Jag kommer skicka ett meddelande till dig nu!"

 

Tips

 • Eleven kan ta emot meddelanden via Communicator 5 också. Testa att skicka ett textmeddelande till elevens nummer och uppmuntra att eleven svarar! 
 • Ge eleven en uppgift att göra i Communicator 5 och låt hen få veta uppgiften via ett textmeddelande! Ge en uppgift så som, "Jag undrar om du kan lägga till "Email-panelen" på startsidan för Communicator? Första steget är att välja 'Alla paneler' 

 

Titta efter

 En pågående konversation via textmeddelanden är ett starkt tecken på att man lyckats.

 

Fler övningar

 

Ord att lägga på minnet

Kalibrering

För att ögonstyrning ska fungera så optimalt som möjligt så måste ögonstyrningen veta mer om dina ögon, därför behöver du göra en kalibrering. Under kalibreringen mäter ögonstyrningen hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen görs genom att följa en punkt, video eller annat grafiskt element som rör sig på skärmen. Kalibreringsdatan kombineras då med vår unika 3D-modell av ett mänskligt öga och tillsammans ger de dig en optimal ögonstyrningsupplevelse.

Eleven kan kalibrera från inställningarna i Gaze Point, Windows Control eller Classic Tobii Gaze Interaction Software. 

Fitzgerald Key

The Fitzgerald Key är det traditionella sättet att presentera kärnord grupperade tillsammans på sidan med delar av tal. Med det här sättet kan du börja litet och jobba dig uppåt större och större (ha ett mindre rutnät och öka storleken för att lägga till fler ord, börja stort och fylla på (ha ett större raster med få ord och gradvis visa mer ord utan att lägga till knappar, eller börja med ett rutnät fullt av ord ( välj en lämplig storlek på rutnät för användaren och visa alla ord från början i rutnätet).

Modellering

Modellering är när kommunikationspartnern pratar med eleven samtidigt som den pekar/väljer nyckelord på elevens AKK-enhet. Det här utvecklar både elevens förståelse för språk och symboler.

Fokusering ("Dwelling")

Fokusering är färdigheten att fokusera din blick på en specifik punkt på skärmen under en viss tidsperiod. Genom att göra det kan du göra aktiva val med din blick.

 

Tillbaka till toppen 

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy