Bild på Eye Gaze Pathways header

Upptäcka

Jag får saker att hända när jag tittar på olika delar av skärmen

 

Lärande

Här kan vi lära oss mer om orsak och verkan och att  olika saker händer på skärmen beroende på var vi tittar. Lärandet görs genom att upptäcka, där eleven i sin egen takt kan titta runt och upptäcka vad som händer när man tittar på olika delar av skärmen. När vi gör detta lär vi oss också nya ordförråd såsom färger i ritaktiviteter eller namn på olika objekt i scener.

 

Kommunikation

Kommunikation i det här steget kan utgå från kommunikationspartnern som anpassar användandet av ordförråd efter de olika delarna av skärmen. Det här tränar både att navigera på skärmen och bygger ordförråd!

 

Kalibrering

I det här steget måste eleven göra en enpunktskalibrering. Om det är möjligt att genomföra så skulle en tvåpunktskalibrering fungera ännu bättre. Klicka här för mer information om kalibrering.

 

Testa

Övningar i den här sektionen är gratis att testa om du har en ögonstyrningsenhet från Tobii Dynavox (separat eller inbyggd ögonstyrning). 

Övning 1: Jackson Pollock

 

Mål

 • Vi lär oss att måla olika delar av skärmen med olika färger
 • Vi lär oss färgernas namn 

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen.

 1. Anslut din ögonstyrning  / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
 2. Beroende på ögonstyrningsmjukvara:
    • Starta Gaze Point, tryck på Play-knappen och stäng av Musklick. Göm Muspekaren
    • Eller starta 
  Windows Control 
     och välj 
  Sticky Muspekare
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar -> Aktivitetsfält -> Aktivitet-> Ändra och aktivera Muspekare.
   • Gå till Aktivitetsfält -> Val och slå på Tertiary Selection
   • Stäng Inställningar och titta på Aktivitetsfältet för att aktivera Tertiary selection
   • I popup:en som visas, välj Sticky Muspekare
  • Eller starta Classic Tobii Gaze Interaction Software (dubbelklicka på Windows Control-ikonen) och välj Muspekare
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar och välj Mouse Emulation
   • Stäng Inställningar och välj Muspekare i menyn
 3. Klicka här för att måla!
 4. Eleven kan måla på skärmen genom att använda sina ögonrörelser

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • "Jag kan se att du tittar på toppen av skärmen för det är där du målar!"
 • "Jag kan se massor av olika färger på skärmen. Jag gillar att du ändrade färg med ögonen"

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 • Färgen man målar med ändras automatiskt när eleven tittar på en punkt på skärmen under en kort tidsperiod. Gratulera eleven för att den lyckas ändra målarfärg med ögonen!
 • Den gömda muspekaren gör att relationen mellan ögonrörelser och ändringar på skärmen blir mer uppenbar
 • Öppna Eye Gaze Pathway både på elevens enhet och på en till skärm, så att du kan läsa tips och instruktioner medan eleven testar övningarna

 

Titta efter

Kan du se olika färger på olika delar av skärmen? Toppen! Eleven har visat att den kan måla på skärmen och fokusera på det den tittar på.

 

Extra övningar

Här är ytterligare några övningar för att träna på förmågorna som vi lär oss i det här steget.

Övning 2: Ljus

 

Mål

 • Vi lär oss att sätta på lampor som visas på skärmen
 • Vi lär oss att titta på olika delar av skärmen 

  

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen.

 1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning.
 2. Beroende på ögonstyrningsmjukvara:
    • Starta Gaze Point, tryck på Play-knappen och stäng av Musklick. Göm Muspekaren
    • Eller starta 
  Windows Control
      och välj 
  Sticky Muspekare
    • För att välja det, börja med att gå till Inställningar -> Aktivitetsfält -> Aktivitet-> Ändra och aktivera Muspekare
    • Gå till Aktivitetsfält -> Val och slå på Tertiary Selection
    • Stäng Inställningar och titta på Aktivitetsfältet för att aktivera Tertiary selection
    • I popup:en som visas, välj Sticky Muspekare
    • Eller starta Classic Tobii Gaze Interaction Software (dubbelklicka på Windows Control-ikonenoch välj Muspekare
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar och välj Mouse Emulation
   • Stäng Inställningar och välj Muspekare i menyn
 3. Starta Eye-FX och välj Ljusspel
 4. Höj volymen!
 5. Eleven kan upptäcka olika delar av skärmen med hjälp av sina ögon och se att olika ljus sätts på beroende på var på skärmen hen tittar

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • "Jag ser att du tittade på toppen av skärmen för att en glödlampa tändes på samma plats"
 • "Du tittade på en lampa på nedersta raden och jag hörde ett ljud samtidigt!”

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 •  Ett ljud sammanfaller med varje ljus som sätts på. Betona att du hör ljuden för att eleven får dem att spelas med ögonstyrning!

 

Titta efter

Ett tecken på att man har lyckats är om några lampor är på konstant, för att sedan stängas av efter några sekunder!

 

Övning 3: Upptäcka scener

 

Mål

 • Vi lär oss att upptäcka en variation av visuella scener och kommunikationspaneler.
 • Vi lär oss nya ordförråd associerade till visuella scener och kommunikationspaneler.

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen.

 1. Anslut din ögonstyrning  / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
 2. Du behöver inte starta din ögonstyrningsmjukvara för att använda Communicator 5, den behöver bara vara installerad
 3. Starta Communicator 5 och öppna panelen Sono Primo som du hittar under Alla paneler -> Tidig kommunikation -> Tilläggsprodukter
 4. Höj volymen!
 5. Uppmuntra eleven till att titta på skärmen. Olika paneler med rutnät av knappar eller visuella scener kan väljas beroende på var eleven tittar
 6. Eleven kan titta på olika delar av skärmen för att kommunicera olika saker när ett rutnät eller scen har valts
 7. Ordet som associeras med den delen man tittar på på skärmen kommer höras genom högtalarna
 8. Återkoppla till det som hörs!
 9. Vi fokuserar inte lärandet på hur precist man lyckas kommunicera känslor eller behov i det här steget. Låt oss bara vänjas med tanken att det finns en variation av olika rutnät och scener som kan användas i olika syften

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • "Du sade 'leka ute'. Vi lekte ute igår och det var roligt. Vi kan leka ute idag igen!"
 • "Du sade 'blås massor av bubblor'. Nu kommer jag blåsa massor av bubblor! Jag tycker det är roligt att blåsa bubblor"

 

Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 • Vad som kommuniceras i det här steget är inte viktigt i sig, försök ändå återkoppla varje gång användaren tittar på en punkt på skärmen för att förespråka tanken att assistentens återkopplingar är direkt länkade till användarens blick
 •  Var inte rädd för att hjälpa eleven att gå ut från nuvarande panel och uppmana eleven att välja ett annat rutnät eller annan scen

 

Titta efter

Ett enkelt sätt att veta om man lyckas i det här fallet är att se om eleven har valt ett rutnät eller en scen och tittat på några olika delar av dem. Om eleven lyckas göra detta på flera rutnät eller scener är det ännu bättre!

 

Fler övningar

Följande mjukvaror kan köpas via Tobii Dynavox och fungerar väl med våra ögonstyrningar och ögonstyrningsmjukvaror. Vi rekommenderar följande övningar och spel för att öva på Upptäckande:

 

Andra bra länkar till övningar: 

 

Ord att lägga på minnet

Kalibrering

För att ögonstyrning ska fungera så optimalt som möjligt så måste ögonstyrningen veta mer om dina ögon, därför behöver du göra en kalibrering. Under kalibreringen mäter ögonstyrningen hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen görs genom att följa en punkt, video eller annat grafiskt element som rör sig på skärmen. Kalibreringsdatan kombineras då med vår unika 3D-modell av ett mänskligt öga och tillsammans ger de dig en optimal ögonstyrningsupplevelse.

Eleven kan kalibrera från inställningarna i Gaze Point, Windows Control eller Classic Tobii Gaze Interaction Software. 

 

Tillbaka till toppen

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy