Bild på Eye Gaze Pathways header

Återkoppling

Jag får olika återkopplingar när jag tittar på olika delar av skärmen

 

Lärande

I detta steg lär vi oss att när vi tittar på olika delar av skärmen så händer olika saker. Komunikationspartnern kan forma ord beroende på vad eleven tittar på för att bygga på elevens ordförråd. Det här utökade ordförrådet är helt baserat på var eleven tittar!

 

Kommunikation

Tvåvägskommunikation genereras genom att eleven tittar på skärmen och kommunikationspartnern kommenterar. Ordförrådet som utformas av kommunikationspartnern är beroende av vad eleven tittar på.

 

Kalibrering

Detta steg kräver ingen kalibrering av användaren! Om möjligt skadar det dock inte att göra en enpunktskalibrering. Hur kalibreringen startas beror på vilken ögonstyrningsmjukvara som används, se våra sidor om Support & Utbildning för den mjukvara du använder för att hitta instruktioner och videor som handlar om kalibrering.

 

Testa

Övningar i den här sektionen är gratis att testa om du har en ögonstyrningsenhet från Tobii Dynavox (separat eller inbyggd ögonstyrning). 

Övning 1: Favoritfoton

 

Mål

 • Vi lär oss att vad som händer på skärmen är beroende av vad vi tittar på
 • Vi lär oss nya ord som är kopplade till våra favoritfoton

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen.

 1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning.
 2. Beroende på ögonstyrningsmjukvara:
  • Starta Gaze Point, tryck på Play-knappen och stäng av Musklick. Göm Muspekaren.
  • Eller starta Windows Control och välj Sticky Muspekare.
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar -> Aktivitetsfält -> Aktivitet-> Ändra och aktivera Muspekare.
   • Gå till Aktivitetsfält -> Val och slå på Tertiary Selection.
   • Stäng Inställningar och titta på Aktivitetsfältet för att aktivera Tertiary selection.
   • I popup:en som visas, välj Sticky Muspekare.
  • Eller starta Classic Tobii Gaze Interaction Software (dubbelklicka på Windows Control-ikonen) och välj Muspekare.
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar och välj Mouse Emulation.
   • Stäng Inställningar och välj Muspekare i menyn.
 3. Öppna ett foto så det syns på skärmen.
 4. Kommentera det eleven tittar på när muspekaren rör sig på skärmen, diskutera vad som händer på bilden vid området som eleven tittar på.
 5. Detta är ett bra tillfälle att introducera nya ord beroende av vad eleven tittar på och intresserar sig för.

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • ”Jag ser att du tittar på maten på bordet. Det är nästan dags för frukost/lunch/middag!”
 • ”Jag kan se en park i bakgrunden. Jag vet att du gillar att gå till parken!”

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 • Fokusera svaren på delarna av skärmen som eleven visar intresse för.
 • Avstå från att leda eleven till att titta på de delar av skärmen som du skulle vilja att eleven gjorde.
 • Öppna Eye Gaze Pathway både på elevens enhet och på en till skärm, så att du kan läsa tips och instruktioner medan eleven testar övningarna.

 

Titta efter

Den synliga muspekaren ska röra sig omkring i olika delar av skärmen. Assistentens svar bör vara relevant till vad som tittas på!

 

Extra övning

Här är ytterligare en övning för att träna på förmågorna som vi lär oss i det här steget.

Övning 2: Zoo-scen

 

Mål

 • Vi lär oss att titta på olika delar av visuella scener
 • Vi lär oss om olika djur

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen.

 1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning.
 2. Du behöver inte starta din ögonstyrningsmjukvara för att använda Communicator 5, den behöver bara vara installerad.
 3. Starta Communicator 5 och öppna panelen Sono Primo som du hittar under Alla paneler -> Tidig kommunikation -> Tilläggsprodukter.
 4. Höj volymen!
 5. Välj en av de visuella scenerna, till exempel ”zoo-scenen”.
 6. Uppmana eleven att upptäcka scenen.
 7. Lyssna på ljudet som spelas när eleven tittar på olika specifika delar av skärmen.
 8. Kommunicera med eleven genom att återkoppla till allt ljud som spelas när eleven tittar på olika delar av skärmen.

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • ”Jag ser att du tittar på elefanten. Jag gillar också elefanter!”

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 • Testa att basera tvåvägskommunikation på ljudet som spelas när användaren tittar på olika delar av den visuella scenen.

 

Titta efter

Om ljud hörs från den visuella scenen indikerar det att eleven tittar på olika delar av skärmen. Assistentens återkoppling bör vara kopplad till ljuden från scenen!

 

Fler övningar

Följande mjukvaror kan köpas via Tobii Dynavox och fungerar väl med våra ögonstyrningar och ögonstyrningsmjukvaror. Vi rekommenderar följande övningar och spel för att öva på Återkoppling: 

 

Andra bra länkar till övningar: 

 

Tillbaka till toppen

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy