Bild på Eye Gaze Pathways header

Fokusera

 Jag kan fokusera på en viss del av skärmen för att få något särskilt att hända

 

Lärande

I det här steget lär vi oss att det går att få något att hända på en speciell del av skärmen genom att titta på det området. I det här steget fokuseras verkligen träningen på att eleven ska titta på den delen av skärmen som den valt.

 

Kommunikation

Det här är första steget där eleven aktivt väljer vad den vill säga med ögonen! Eftersom ljud bara hörs om eleven tittar på en speciell del av skärmen, kan kommunikation baseras på vad eleven har bestämt sig för att titta på. Kommunikationspartnern kan då återkoppla till det ljud som eleven har spelat upp med ögonen.

 

Kalibrering

För det här steget behöver eleven en bra kalibrering med så många kalibreringspunkter som möjligt. Klicka här för mer information om kalibrering.

 

Testa

Övningar i den här sektionen är gratis att testa om du har en ögonstyrningsenhet från Tobii Dynavox (separat eller inbyggd ögonstyrning). 

 

Övning 1: Catch Me

Mål

 • Vi lär oss att aktivt träffa och titta på specifika delar av skärmen
 • Vi lär oss att när vi tittar på någon punkt så händer något 

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen.

 1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
  Beroende på ögonstyrningsmjukvara:
  • Starta Gaze Point, tryck på Play-knappen och stäng av Musklick. Göm Muspekare 
  • Eller starta Windows Control och välj Sticky Muspekare 
  • För att välja det, börja med att gå till Inställningar -> Aktivitetsfält ->  Aktivitet -> Ändra och aktivera Muspekare.
  • Gå till Aktivitetsfält -> Val och slå på Tertiary Selection
  • Stäng Inställningar och titta på Aktivitetsfältet för att aktivera Tertiary selection
  • I popup:en som visas, välj Sticky Muspekare
  • Eller starta Classic Tobii Gaze Interaction Software (dubbelklicka på Windows Control-ikonen) och välj Muspekare
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar och välj Mouse Emulation
   • Stäng Inställningar och välj Muspekare i menyn
 2. Klicka här för att spela det gulliga spindelspelet Catch Me
 3. Höj volymen och titta efter spindelögonen på skärmen!
 4. Användaren kan fånga spindeln genom att titta på den
 5. Nyckelordförråd i det här steget kan byggas runt cirkeln som kommer upp på skärmen som indikerar var användaren tittar

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • “Jag kan se att du tittar på den nedre delen av skärmen. Du är nära spindeln!"
 • "Du tittade på spindeln och jag hörde ljud!"

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 • Om du känner att träffsäkerheten inte är så bra, testa att kalibrera om ögonstyrningen
 • Uppmuntra eleven till att titta på alla delar av skärmen genom att modellera ord från olika delar av skärmen

 

Titta efter

Att spindeln syns visar att användaren har tittat på rätt plats på skärmen. Spindeln kan dock försvinna igen, så att fånga spindeln mer än en gång är ett tecken på att man lyckats!

 

Extra övningar

 Här är några extra sätt att träna på färdigheterna som vi lär oss i det här steget.

Övning 2: Måla!

 

Mål

 • Vi lär oss att aktivt titta på olika saker och färger för att få olika resultat
 • Vi lär oss nya ord som knyter an till scenerna vi tittar på 

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

Genom att följa dessa steg kommer du lättare igång med övningen:

 1. Anslut din ögonstyrning / starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
 2. Du behöver inte starta din ögonstyrningsmjukvara när du använder Communicator 5, den behöver bara vara installerad
 3. Starta Communicator 5 och öppna panelen Sono Primo som du hittar under Alla paneler -> Tidig kommunikation -> Tilläggsprodukter
 4. Höj volymen!
 5. Öppna "Paint Activity"
 6. Eleven kan välja önskad scen genom att titta på den
 7. Olika element av den valda scenen kan målas genom att först titta på en färg och sedan titta på objektet som ska målas med vald färg
 8. Kommunikation kan främjas genom att tala om de olika scenerna, innehållet i scenerna och de olika färgerna. Kommunikationspartnern kan återkoppla till de objekt och färger som eleven använder sig av

 

Kommunicera

Använd meningar av den här typen för att uppmuntra till kommunikation:

 • "Jag ser att du har målat ladugården blå. Blå är min favoritfärg!"
 • "Jag kan se en sol på skärmen. Solen är i hörnet av skärmen"

 

Tips

Behöver du mer hjälp med övningen?

 • Uppmuntra eleven till att titta på alla delar av skärmen genom att modellera ord från olika delar av skärmen

 

Titta efter

Är något eller några objekt i scenen målade? Då är målet uppnått. Är alla objekt på skärmen målade? Fantastiskt!

 

Övning 3: Titta & lyssna

Den här övningen är ämnad för Windows-versionen av Tobii Dynavox Snap Scene. Du kan testa det gratis genom att ladda ner Snap Scene LITE-appen eller köpa betal-versionen. Notera att Snap Scene också finns för Ipad på App Store (bara för pekskärm, inte ögonstyrning).

 

Mål

 • Vi lär oss att förstå kopplingen mellan vad som tittas på och ljudet som spelas
 • Vi lär oss nya ordförråd från de valda scenerna

 

Förberedelser

För att komma igång med den här övningen behöver du: 

 

Kom igång!

 1. Anslut din ögonstyrning/ starta din enhet med inbyggd ögonstyrning
 2. Beroende på ögonstyrningsmjukvara:
  • Starta Gaze Point, tryck på Play-knappen och sätt på Musklick. Göm Muspekaren
  • Eller starta Windows Control och välj Sticky Vänsterklick
   • För att välja det, börja med att gå till Inställningar -> Aktivitetsfält -> Val och slå på Tertiary Selection
   • Stäng Inställningar och titta på Aktivitetsfältet för att aktivera Tertiary selection.
   • I popup:en som visas, välj Sticky Vänsterklick
  • Om du använder Classic Tobii Gaze Interaction Software behöver det bara vara installerat, du behöver inte starta det
 3. Öppna testversionen av Snap Scene
 4. Bekanta dig med Snap Scene och när du känner dig bekväm, ladda upp en bild från din dator
 5. Lägg till "markeringar" runt olika delar av scenen. Till exempel kan du rita en markering runt en vän eller familjemedlem som utför en handling, som till exempel "kasta"
 6. Lägg till ljud i markeringen som beskriver vad som händer, till exempel "kasta bollen"
 7. Säkerställ att volymen är uppskruvad!
 8. Uppmana eleven att upptäcka scenen och lyssna efter ljud!

 

Tala

Använd fraser som dessa för att förespråka kommunikation!

 • "Du tittade på scenen och sade 'kasta bollen'. Jag vill också kasta bollen. Låt oss kasta bollen!"

 

Tips

Letar du efter extra hjälp med övningen?

 • Ladda ner Pathways iPad-app, en gratis tilläggsapp till Snap Scene!
 • Välj kända platser, personer och situationer för att den visuella scenen ska ge extra betydelse och mening!

 

Titta efter

Om ni hör ljud som är associerade med olika delar av den visuella scenen betyder det att eleven har fokuserat blicken effektivt.

 

Fler övningar

Följande mjukvaror kan köpas via Tobii Dynavox och fungerar väl med våra ögonstyrningar och ögonstyrningsmjukvaror. Vi rekommenderar följande övningar och spel för att öva på Fokuserande:

 

Andra bra länkar till övningar:

 

Ord att lägga på minnet

Kalibrering

För att ögonstyrning ska fungera så optimalt som möjligt så måste ögonstyrningen veta mer om dina ögon, därför behöver du göra en kalibrering. Under kalibreringen mäter ögonstyrningen hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen görs genom att följa en punkt, video eller annat grafiskt element som rör sig på skärmen. Kalibreringsdatan kombineras då med vår unika 3D-modell av ett mänskligt öga och tillsammans ger de dig en optimal ögonstyrningsupplevelse.

Eleven kan kalibrera från inställningarna i Gaze Point, Windows Control eller Classic Tobii Gaze Interaction Software. 

Modellering

Modellering är när kommunikationspartnern pratar med eleven och samtidigt pekar/väljer ut nyckelord på elevens AKK-enhet. Det här hjälper utvecklar elevens förståelse av både språk och symboler.

 

Tillbaka till toppen

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy