Så fungerar ögonstyrning

 

Ögonstyrning, även kallat ögonspårning, är en teknik som används för att avgöra var på en bildskärm någon tittar. Samma teknik kan användas för att styra en dator, istället för att använda ett traditionellt tangentbord med en datormus. Ögonstyrning tillåter individer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar att leva ett rikare och mer självständigt liv.

 

Tobii Dynavox ögonstyrning 

Grunderna i ögonstyrning

 1. Ögonstyrningen skickar ut nära-infrarött ljus
 2. Ljuset reflekteras i ögonen
 3. Reflektionerna plockas upp av ögonstyrningens kameror
 4. Genom filtrering och beräkningar vet ögonstyrningen var du tittar

 

Model of how eye tracking works

Kalibrering för bättre precision

För att ögonstyrning ska fungera så precist som möjligt måste ögonstyrningen lära känna dina unika ögon. Det är därför du behöver göra en kalibrering. Under kalibreringen mäter ögonstyrningen hur dina ögon reflekterar ljus. Kalibreringen görs genom att följa en punkt, video eller ett grafiskt element som rör sig över skärmen. Denna kalibreringsdata kombineras sedan med våran unika 3D-modell av ett mänskligt öga som tillsammans ger dig en optimal ögonstyrningsupplevelse.

Precision och noggrannhet i Tobii Dynavox eye trackers

Så genomför du ett klick

Det finns tre sätt att klicka på när du använder ögonstyrning. Den tillgängliga samt den valda metoden för att klicka beror dels på vald applikation, dels på dina egna förutsättningar.

 • Kontakt – om du har möjlighet att använda en kontakt brukar det vara det snabbaste och mest effektiva sättet att klicka på. Du använder din blick för att bestämma var du vill klicka och kontakten för att genomföra själva klicket.
 • Fokusera – genom att fokusera på ett område under ett förinställt antal millisekunder genomförs ett klick.
 • Blinka – Det är möjligt att blinka för att klicka, men det är inte det bästa sättet eftersom du tappar fokus på det du tittar på.

 

Vad som gör våra ögonstyrningar unika

Det finns vissa saker som gör Tobii Dynavox ögonstyrningar unika jämfört med andra: 

Fria huvudrörelser

Tobiis ögonstyrningar använder en unik och väldigt noggrann 3D-modell av ett mänskligt öga i sina beräkningar. Modellen innehåller bl.a. information om ögats fysiska form samt om hur ljus reflekteras och bryts. Tack vare denna modell behöver du inte hålla huvudet stilla vid användning av våra ögonstyrningar. Modellen tillåter användaren att röra huvudet fritt utan att minska på varken precision eller noggrannhet nämnvärt. Detta är särskilt viktigt och uppskattat bland användare som har okontrollerade huvudrörelser, såsom de med CP. Det är även uppskattat bland användare som behöver ändra ställning under dagen, t.ex. de med ALS

Fungerar för de flesta

För att en ögonstyrning ska fungera behöver den kunna se dina pupiller*. Detta sker antingen genom ”bright pupil” eller ”dark pupil” tracking. Bright pupil tracking fungerar på liknande sätt som när du vid fotografering med blixt får röda ögon. Genom att placera blixten, eller belysningsanordningen för en ögonstyrning, längre bort från kamerans lins kan detta undvikas. Det kallas för dark pupil tracking.

För vissa individer fungerar det bättre med dark pupil tracking, för andra är det bättre med bright pupil tracking. Faktorer såsom pupillens storlek, din ålder och omgivande ljus påverkar hur pass väl respektive metod fungerar.

Ögonstyrningar från Tobii Dynavox är unika i sitt slag då de automatiskt växlar mellan bright och dark pupil tracking så att användaren alltid får uppleva en optimal ögonstyrningsupplevelse.

 

Illustration showing reflections

*Det är egentligen förhållandet mellan pupillen och reflektionerna i ögat som hjälper ögonstyrningen att avgöra var du tittar.

Ett rikare och mer självständigt liv

Ögonstyrning som ett hjälpmedel kan användas på många olika sätt: 

 • Tal och kommunikation – individer som inte kan tala med en egen stämma och som inte kan röra sina fingrar, händer eller någon annan kroppsdel på ett kontrollerat sätt för att använda tangentbord, mus eller pekskärm kan använda sina ögon för att skriva meddelanden med sina ögon som sedan datorn läser upp högt.
 • Datoråtkomst - meddelandet kan även skickas via e-post, chatt, sms eller via annan typ av långdistanskommunikation. Faktum är att du kan komma åt alla funktioner på en vanlig Microsoft-surfplatta eller stationär dator med ögonstyrning. Detta möjliggör för många att gå i skolan, arbeta, ha en hobby, träna på färdigheter och mycket mer.
 • Omgivningskontroll – många apparater, såsom din TV, kaffemaskin eller t.o.m. dörrar kan styras med infraröda fjärrkontroller. Individer med begränsad rörlighet, t.ex. de med ryggmärgsskador, kan använda sin ögonstyrda dator för att styra dessa apparater med ögonstyrning
 • Som ett verktyg för ökat engagemang – ögonstyrning kan användas som ett verktyg för lärare, assistenter, föräldrar eller för er som arbetar eller umgås med individer med funktionsnedsättningar. Med en ögonstyrningsenhet och mjukvaran Gaze Viewer kan du se var på datorskärmen någon tittar, eller inte tittar, och basera er interaktion på detta.

Starkare tillsammans

 

Även om ögonstyrning är ett enkelt koncept i sig, är det en väldigt komplex och forskningsintensiv strävan att framställa en produkt som är enkel att använda.

 

Alla tre affärsområden på Tobii använder samma kärnteknologi, men för olika ändamål. En av våra stora fördelar är att vi kan ta del av varandras styrkor och erfarenheter – vad våra kollegor lär sig på marknader för konsumentprodukter kan också komma till användning för oss som jobbar med Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) – och vice versa.

 

Eftersom vi delar på stora delar av investeringarna i forskning och utveckling kan vi hålla kostnaderna nere i förhållande till prestanda, kvalitet och storleken på våra ögonstyrningar. Få, om några andra företag inom AKK, kan göra detsamma.

Vanliga frågor om ögonstyrning

Här är några vanliga frågor om ögonstyrning och våra svar.

Hur klickar jag?

 • Blinka – det är möjligt att blinka för att klicka, men det brukar inte vara det bästa sättet eftersom du förlorar fokus på det du klickar på när du stänger ögonen
 • Fokusering – genom att fokusera på ett område under ett förinställt antal millisekunder genomför du ett klick
 • Kontakt – om du har möjlighet att använda en kontakt brukar det vara det snabbaste och mest effektiva sättet att klicka

Fungerar det med glasögon, linser, för skelögda?

Ja, Tobiis ögonstyrningar fungerar med de flesta individer oavsett om de har glasögon, kontaktlinser eller är skelögda.

Fungerar ögonstyrning utomhus?

I många fall fungerar ögonstyrning utomhus, men under vissa ljusförhållanden kan du få "falska" reflektioner i dina ögon och då kan prestandan påverkas.

Måste jag sitta still under kalibreringen?

Nej, så länge du håller din blick på kalibreringspunkten, eller videon, och har åtminstone ett öga inom den så kallade "track boxen" ska kalibreringen fungera.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy