Sono Flex för iOS

Ett strukturerat men ändå flexibelt vokabulär som främjar språkutveckling

Tobii Dynavox Sono Flex är en lättanvänd app med AKK-vokabulär som förvandlar symboler till tydligt tal och erbjuder språk till de som inte kan tala och ännu inte är läs- och skrivkunniga.

Tobii Dynavox Sono Flex är en lättanvänd app med AKK-vokabulär som förvandlar symboler till tydligt tal och erbjuder språk till de som inte kan tala och ännu inte är läs- och skrivkunniga.

Tillgänglig för många olika enheter

Kombinera fördelarna med struktur och flexibilitet i en stomme för språkutveckling som snabbt matchar dina individuella kommunikationsbehov för varje situation.

Tobii Dynavox Sono Flex är tillgänglig för iPhone, iPad, PC och dedicerade enheter för syntetiskt tal via Tobii Dynavox Communicator. Den utvecklades för att vara lätt att använda och enkel att ställa in och anpassa för logopeder, lärare, föräldrar, vårdgivare eller andra kommunikationspartners. 

Unik på många sätt

Sono Flex, som medvetet designades för att snabbt och enkelt hjälpa AKK-användare att utveckla sin kommunikations- och interaktionsförmåga, erbjuder ett rakt spår mot förbättring på ett sätt som gör vokabulären unika.

Några av höjdpunkterna för vokabulären är:

 • Kombinerad basords- och ämnesbaserad vokabulär på ett unikt och dynamiskt sätt
 • Över 50 färdiga kontextvokabulär för en enkel och mycket motiverande start
 • Mer än 11 000 SymbolStix®-symboler
 • Möjlighet att använda kameran på en iPhone eller iPad och fotoalbum för att skapa dina egna symboler
 • Fem högkvalitativa Acapela-röster; en pojke, en flicka, två kvinnor och en man
 • En solid struktur för att bygga upp en stor gemensam vokabulär och mångsidig kommunikation
 • Utmärkt flexibilitet för att skräddarsy vokabulären efter individen och situationen;
 • Utveckling inom Sono Flex, till andra Sono Suite-produkter eller till och med andra hårdvaruplattformar
 • Kompatibilitet med iPhone, iPod, iPad, vanliga datorer och dedikerade enheter för syntetiskt tal som kör Tobii Dynavox Communicator.

Appen går att prova gratis

Sono Flex-appen kommer i en fullständig version och en aningen begränsad, men fullt funktionell, testversion. Du kan ladda ner testversionen här. Om du hellre vill köpa fullversionen kan du göra det här.

 

Ladda ner produktblad (en)

Struktur är mycket viktigt när det gäller att snabbt hitta, använda och lägga till ord och fraser. När tiden går och en persons vokabulär växer, måste det finnas en struktur som begränsar kaoset och som även undviker alltför många restriktioner eller till och med återvändsgränder.

Separation av Basordsvokabulär och situationsanpassade vokabulär

När vi kommunicerar finns det en del ord och fraser som vi använder väldigt ofta, som "Jag vill" eller "att ha". Dessa hör till de så kallade basordsvokabulären. Sedan finns det ord som är specifika för olika situationer och ämnen, som "tågbiljett". Dessa hör till situationsanpassade vokabulär.

I Sono Flex separeras basordsvokabulären från de situationsanpassade vokabulären, vilket gör det mycket enklare att hitta och använda relevanta ord, vilket i sin tur leder till mer kommunikation.

50 ämnesbaserade kontexter

Ämnesbaserade kontexter är ord och fraser som har grupperats tillsammans baserat på särskilda situationer. När du är på lekplatsen gör du helt enkelt kontexten "lekplatsen" tillgänglig för att få åtkomst till ord och fraser som t.ex. gunga, park och det är min tur. Kontexten "sängdags" inkluderar ord som borsta tänderna, stanna och nallebjörn.

De ämnesbaserade kontexterna gör det enklare för användare att kommunicera och inspirerar dem till och med att själva inleda samtal.

800 ord för daglig kommunikation

Sono Flex kommer med mer än 800 ord och fraser som används i dagliga samtal. Dessa ord är lätta att komma åt, vilket ger mer kontroll över samtalet och underlättar självständiga samtal och minskat stöd från logopeder, lärare och vårdgivare.

Färgkodade ord - enklare att hitta och använda

Genom att använda Fitzgeraldnyckeln kan du kategorisera substantiv, personer, platser, sociala vokabulär, osv. med hjälp av färger. Detta gör det enkelt att lägga till, hitta och använda ord i huvudvokabulären på ett strukturerat sätt.  Personer och pronomen är t.ex. gula och substantiv är orangea.

Sono Flex är inte bara ytterligare en cool app – det är ett verktyg, ett språksystem för att utveckla kommunikationsfärdigheter. På den här sidan kan du lära mer om idén bakom Tobii Dynavox Sono Flex, liksom den forskning som varit med och utvecklat den.

Uppfyller motstridiga behov

För många AKK-användare, i synnerhet de som precis har börjat kommunicera och som har begränsade kognitiva förmågor, måste en mängd olika specifika behov tillgodoses när man skapar ett språksystem, som t.ex.:

 • Omedelbara motiverande snabba vinster vid lyckad kommunikation, utan branta inlärningskurvor. Det måste också ha ett långsiktigt stödsystem för att hjälpa till med språkutvecklingen.
 • Enkel anpassning till en enskild användares unika behov, men också med tillräckligt förskapat material för att minska behovet av att konfigurera vokabulär.
 • Enkel användning och möjlighet att lägga till nya ord enkelt och effektivt. Samtidigt ska det ha nog med innehåll för en användare att utforska och växa in i.

Kort sagt bör det ideala språksystemet vara enkelt, men ändå erbjuda en perfekt nivå av förfining. Det måste vara optimerat både för dagens kommunikationsbehov och för framtida språkutveckling.

Komplett språkstöd

På Tobii Dynavox anser vi att dessa mål endast kan uppfyllas av ett verktyg som stödjer en mängd olika språkkomponenter, en uppfattning som stöds av forskning och erfarenhet från fältet. Dessa komponenter inkluderar:

 • Höginteraktiva fraser för snabba interaktioner, både för specifika situationer och generiska samtal.
 • Basordsvokabulär som gör det möjligt att skapa enskilda meningar och använda nya, och ibland oväntade, ord och fraser.
 • Situationsspecifika ord och fraser för ofta återkommande situationer som sorteras efter det sammanhang de används i ("schematiska" kategorier).
 • Allmänna ord som är tillgängliga oberoende av specifika situationer i ett taxonomiskt kategoriseringssystem (ett system som sorteras enligt ordklasser som substantiv, verb, beskrivande, osv.).
 • Tillgång till alfabetstavlor även när användarna inte kan läsa eller skriva.

Kombinationen av dessa språkkomponenter resulterar i en mycket individuell vokabulär som sannolikt kommer att utvecklas med tiden. Detta innebär att vi på Tobii Dynavox behöver tillhandahålla verktyg som är organiserade på ett sådant sätt att de möjliggör smidiga övergångar till nya nivåer och en konstant väg till lärande.

Relevant förskapat innehåll

För att hjälpa vårdgivare och kommunikationspartners att anpassa innehåll och användare att utveckla sitt språk och sina kommunikationsfärdigheter, är det med Tobii Dynavox Sono Flex möjligt att:

 • Blanda frasbaserad och ordbaserad kommunikation
 • Kombinera situationer eller ämnen med vokabulär kategoriserade efter grammatik
 • Minimera programmering för att hjälpa vårdgivare att enkelt skapa ett användargränssnitt som balanserar blandningen av utvecklingsmässiga förmågor och samtalsbehov.

Tobii Dynavox Sono Flex erbjuder en struktur som är enkel att lära sig, flexibiliteten att anpassa vokabulär och en väg till förbättrad kommunikation. Det är ett unikt verktyg för att lära sig och utveckla språk- och kommunikationsfärdigheter.

Med Tobii Dynavox Sono Flex får du ett omfattande verktyg som hjälper till att utveckla interaktions- och kommunikationsfärdigheter.

Utvecklas på många sätt

Till skillnad från många andra appar, är Sono Flex inte en enskild isolerad app. Istället är den en del av Tobii Dynavox kompletta utbud av AKK-lösningar, från bärbara enheter till dedicerade enheter för syntetiskt tal och vanliga datorer. Den hjälper dig att utveckla kommunikations- och interaktionsfärdigheter genom att ge dig möjligheten att växa inom, mellan och bortom Sono Flex.

Väx inom Sono Flex

Börja med att presentera anpassade ämneskort och när framsteg görs så introducerar du Fitzgeraldnyckeln och basordsvokabulär. Denna stegvisa stödprocess hjälper användaren att bekanta sig och bli bekväm innan hen går vidare till mer sofistikerad kommunikation.

Väx inom Sono Suite

För en del är Sono Flex ett naturligt nästa steg efter Sono Primo. För andra är Sono Flex den första produkten innan de går vidare till andra produkter från Tobii Dynavox, som Sono Lexis eller LiterAACy, som erbjuder ännu fler ord och kategoriseringsstrukturer.

Gå vidare till andra kommunikationsenheter

Sono Flex är tillgängligt för iPhone, iPad, datorer och dedicerade enheter för syntetiskt tal som kör Tobii Dynavox Communicator, som t.ex. enheterna I-13 eller I-16. Detta innebär att det är enkelt att byta till andra enheter och fortfarande använda Sono Flex, utan att behöva lära sig programmet igen.

 

Kommunikationsfärdigheter och intressen är individuella. Ju mer ett vokabulär kan anpassas efter dina behov, desto enklare är det således att lära sig. Denna individualisering har underlättats och respekterar den begränsade tid som assistenter, terapeuter och lärare har.

Tobii Dynavox Sono Flex erbjuder en hög nivå av flexibilitet för att säkerställa den bästa matchningen mellan dina kommunikationsbehov och inställningen av vokabulären.

50 ämnen som engagerar och sparar tid

Tobii Dynavox Sono Flex kommer med 50 olika ämneskort som gör det enklare att prata om saker som att gå till läkaren, musik, TV-spel och mycket mer. Det finns kontexter som täcker typiska förskolesituationer, tonårsaktiviteter, och ämnen som är relevanta för äldre användare. Sono Flex kommer dessutom med säsongskontexter och ämneskort för sociala spel och för att skämta.

Med så många olika och färdiga kontexter behöver logopeder, lärare, vårdgivare eller andra kommunikationspartners inte spendera timmar med att förbereda vokabulären för att dem ska vara användbara i samtal.

Visa relevanta ord och fraser

Förbered ämneskort i förväg och aktivera vid behov genom anpassade platshållare. Detta innebär att en kontext kan göras färdigt att användas på en av de fyra platshållarna. På helgen kan kontexter som "frukost", "hushållning" och "utomhus" visas i platshållarna och på så sätt får du tillgång till ord och fraser som kan komma till användning under dagens gång.

Redigera eller skapa dina egna ämneskort

Du kan enkelt redigera de 50 ämneskort som följer med Sono Flex genom att helt enkelt använda någon av de över 11 000 SymbolStix®-symbolerna som ingår (i fullversionen), lägga till foton från ditt bildbibliotek eller ta ett kort med kameran.

Du kan även enkelt skapa dina egna ämneskort med hjälp av de mallar som följer med Sono Flex.

Smart länkning mellan basordsvokabulär och ämnesbaserade vokabulär

Smart länkning mellan basordsvokabulär och ämnesbaserade vokabulär möjliggör snabb och meningsfull kommunikation, utan komplicerade navigationsuppgifter.

 

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy