Afasi/Stroke

Afasi påverkar din färdighet att tala och förstå vad andra säger. Det kan också påverka din färdighet att läsa och skriva. Det händer när du inte längre har möjligheten att förstå eller använda språk. Afasi är ett vanligt problem efter en stroke och en tredjedel av de som överlever stroke har det.

Afasi är den medicinska termen för helt förlorat språk. Dysfasi är den medicinska termen för delvis förlorat språk. Ordet afasi är numera vanligen använt för att beskriva båda tillstånd. Vissa människor kan tolka afasi som dysfasi.

Bedömande Förståelse

När ett AKK-system implementeras är det viktigt att det hamnar på rätt nivå. Allt för ofta så är den uppskattade nivån av förståelse inte samma som den faktiska. Det kan leda till frustration och ovillighet att anpassa eller bevara ett kommunikationssystem. Om personen med afasi tycker att systemet är för barnsligt eller att det omvänt är förvirrande för att systemet är för komplext, kommer det bara leda till en tidig vägran. Det är också extremt viktigt att känna igen fluktuationen i kognitiv förmåga och rehabliteringsproccessen- förståelse i afasi är varierande och utvecklande.

En pricksäker bedömning av förståelse leder till samtycke mellan professionella hälsovetare och familjer om strategin för kommunikation. Lyckad AKK och språkrehabilitering kommer vara mer lättuppnåt om vi har, det vi kallar, "in-köp" från alla parter. Research shows that health professionals often underestimate comprehension medan spouses and family members often underestimate the difficulties in comprehension faced by the person with aphasia.

Oberoende av forskningen, det är en viktig faktor att vi söker samtycke, en beslutsamhet att använda och bevara ett system, och att vi i perioder ombedömer nivån av kommunikation som erbjuds till personen med afasi.

På Tobii Dynavox erbjuder vi ett antal verktyg som hjälper till bedömningen av förståelse;

  1. Boardmaker Online – Flervalsmallar
  2. Gaze Viewer – Direkt blickstyrning och blickstyrningsrapporter

Stroke and Brain Injury appen (del av Compass Kommunikationssystem) erbjuder nivåer av svårigheter inbyggt i programvaran. Det finns ingen komplex programmering som krävs av behandlingsteamet eller familjemedlemmar. Scrolla bara upp och ner genom nivåerna tills du träffar rätt. 

Uttrycka Viljor och Behov

"Jag vill ha en kopp te", är kanske det vanligaste meddelandet vi ser när AKK-system demonstreras till familjemedlemmar för första gången. Det stämmer, eller hur? Personen med afasi dricker te, så de skulle vilja fråga efter det?

Svaret är "nästan rätt." Det är av största vikt att personer med afasi blir återintroducerade till de ord och meddelanden som de använder i dagliga livet. Hur som helst, att uttrycka viljor och behov är mycket mer än vad som efterfrågas. I flesta fall skulle personen med afasi förmodligen vara den som erbjuder en kopp te, och om de själva ville ha en kopp skulle de göra en själva.

När vi går igenom kommunikationsbehoven för en person med afasi, borde vi omge de med ord och fraser av kommunikationsscenarion "här och nu." Om vi fokuserar på drycker till exempel, tillåter det här personen att gradvis expandera sitt ordförråd till, socker, 2 bitar, sked, för varmt, earl grey, lapsang souchong etc.

På Tobii Dynavox har vi ett kliniskt lag av 12 tal och språk logopeder/terapeuter som har skapat  situationsbaserade kommunikationsmodeller i vår programvara. Det tillåter laget runt personen med afasi (inkluderat personen själv) att välja ett brett utbud av rubriker, direkt komma åt sociala frasererna som tillhör situationen, gloslista med rubrikspecifierade ord, och andra verktyg.

Motivation att Interagera

Att få rätt språk och AKK är viktigt för personen med afasi, men det är lika viktigt att vi skapar en lösning som involverar brukaren och andra familjemedlemmar, vänner och kollegor. Vi behöver göra det extremt lätt för den andra personen att bli involverad och styra konversationen när det krävs. Vi kallar det här modellering.

Oberoende av kommunikationsscenariot, vi vill vara så enkla som möjligt för att kunna hitta ordet eller frasen som behövs där och då. 

Som ett exempel, låt oss diskutera vädret. Hellre än att lita på varje individ som ska tänka på vad som ska sägas och sedan skapa en visuell scen, borde vi erbjuda en rik tråd av meddelanden som kan upptäckas och läggas till i AKK-användarens ordförråd.

Det är också viktigt att bilderna vi väljer representerar mening och är relevanta för de som använder systemet.

Den gemensamma uppmärksamheten på laget runt kommunikationsscenariot uppnås ofta genom två andra metoder

Skriva tillsammans

Skriva tillsammans är toppen för ordlekar och ordigenkänning. Ofta kan personen med afasi känna igen ordet som de vill ha men inte inleda det. Att jobba med ett tangentbord tillsammans med ordprediktion och symbolprediktion är ett  bra sätt behålla någon involverad på ett tangentbord och på språngbrädan till att återfå funktionell läs- och skrivkunnighet.

Rita tillsammans

Att använda en whiteboard-ritapp är ett bra sätt att involvera gester i kommunikationsprocessen. Att importera ett foto och rita på intressanta områden driver på konversationen och gemensam uppmärksamhet.

Återfå Funktionell Läs-och skrivkunnighet

Afasi kan ofta påverka färdigheterna att läsa och skriva. Dessa är ofta sedda som mycket viktiga av familjer till AKK- användaren.

Exponering för ett tangentbord och talat eller skrivet ord är en viktig del av hela AKK-lösningen.

Skriva tillsammans är toppen för ordlekar och ordigenkänning. Ofta kan personen med afasi känna igen ordet som de vill ha men inte inleda det. Att jobba med ett tangentbord tillsammans med ordprediktion och symbolprediktion är ett  bra sätt behålla någon involverad på ett tangentbord och på språngbrädan till att återfå funktionell läs- och skrivkunnighet.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy