Autism

För att barn med autism ska lyckas kommunicera behöver de ha rätt verktyg vid rätt tillfälle och veta hur man använder dem. På Tobii Dynavox anser vi att vi har verktyg som kan hjälpa ditt barn att minska utmanande beteende och förbättra deras hälsa, lycka och allmänna livskvalitet.

Rätt verktyg som används på rätt sätt kan leda till livsstilsförbättringar som att delta i samhällslivet, skapa och upprätthålla tillfredsställande relationer, uttrycka personliga preferenser och göra val, samt utveckla personliga kompetenser.

alec-09

Utmanande beteende

Barn med autism engagerar sig ofta i problembeteende, eller så kallat utmanande beteende, som manifesterar sig i att de skriker, kastar saker, självdestruktivitet, utåtagerande, osv. Ett sådant beteende kan betyda att barnet försöker kommunicera något viktigt. Ett barn kan till exempel engagera sig i problembeteende för att fly från högljudda eller obehagliga miljöer.

Effektivt positivt beteendestöd är att identifiera orsaken till ett problembeteende och lära ut nya färdigheter som hjälper till att ersätta problembeteenden med en ny och socialt fungerande kommunikation eller social kompetens.

Läs mer om några sätt att hantera utmanande beteende

dennis-05

Social interaktion

Personer med autism verkar ofta vara ointresserade av eller oförmögna att läsa av och tolka sociala signaler. Att ha ett älskat barn, syster, bror, eller barnbarn som har svårt att få kontakt med andra och inte kan se saker ur en annan persons perspektiv kan vara en av de svåraste aspekterna av autism.

Strategier som modellering, berättelser och skript kan hjälpa någon med autism att relatera till personerna i dennes familj och världen runt omkring.

Läs om olika sätt att hjälpa autistiska personer med social interaktion. 

gio-04

Kommunicera önskemål och behov

Även om vissa barn med autism inte kan prata, så har inte alla barn med autism ett språkproblem. De flesta barn med autism har dock svårt för att använda språket effektivt, särskilt när de pratar med andra.

Det finns många olika sätt att förbättra ens kommunikationsfärdigheter. Det bästa behandlingsprogrammet börjar tidigt, under förskoleåren, och är anpassat efter barnets ålder och intressen.

Du kan hjälpa ditt barn att kommunicera genom att förbereda ämnen som täcker önskemål, behov, frågor och annat.

 

Joe-stills-10

Läsa och skriva

Om du har ett barn med autism (ASD) är det aldrig för tidigt att börja tänka på deras läs- och skrivförmåga. En del barn med autism har lätt för att lära sig bokstäver, så fokus för dessa barn kan behöva ligga på några av de andra tidiga läs- och skrivförmågorna.

Att jobba med tidig läs- och skrivförmåga under naturliga, vardagliga aktiviteter och rutiner lär barn syftet med att läsa och skriva.

Läs mer om autism och läs- och skrivförmåga här.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy