Neurologiska Skador

Multipel Skleros, Huntingtons och Parkinsons sjukdom kan påverka en individs möjlighet att tala på grund av en skada som heter Dysartri. Dysartri har många olika former; generellt påverkar det en persons förmåga att artikulera ord som orsakar ointelligent tal eller förlorat tal på grund av en störning i nervsystemet. Det kan också leda till förlorad muskelkontroll. 

Hur kan AKK hjälpa individer med Dysartri till följd av en Neurologisk störning?

Genom att erbjuda tal som en person kan använda för att förstärka dennes kommunikation, en AKK-enhet (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) tillåter en individ att fortsätta kommunicera utan behovet av lättförstått, naturligt tal. AKK-enheter tillåter en person att välja ord, meningar och fraser för att kommunicera dennes viljor, behov och idéer för att delta i sociala miljöer. AKK-enheter kan också sammanföra människor till världen genom att erbjuda kontroll över TV, apparater och dator- allt som kan vara svårt om en person har fysiska funktionshinder på grund av dennes sjukdom.

Då det finns många AKK-system på marknaden är det viktigt att ta med allt i beräkningen som kan vara lämpligt för en person diagnostiserad med en neurologisk sjukdom och dysartri. 

Ett AKK-system ska:

  • Erbjuda en klar röst för de som behöver hjälp att uttrycka ord, meningar och fraser
  • Erbjuda effektiv och precis kommunikation på ett lätt sätt för att använda ett ramverk.
  •  Sammanföra folk till deras värld, ge de kontroll över TV, apparater, och dator.

För individer diagnosticerade med dysartri till följd av en neurologisk skada..borde ett AKK-system:

  • Stödja snabb, enkel och effektiv interaktion med större grupper av personer, tillhandahålla en klar röst oberoende av miljö eller social situation
  • Tillåta manövermetodsändringar, om en person inte längre kan välja vad den vill säga med dennes finger, ska AKK tillåta alternativa manövermetoder så som knappscanning eller blickstyrning.
  • Erbjuda meningsfulla meddelanden till kommunikationspartnerns på jobbet, hemma eller i umgänget etc.
  • Uppmuntra social interaktion på varierade plattformar, med personer, via telefon, textmeddelanden, E-post och alternativ web.

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy