Traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada (TBI) är en krävande skada som uppkommer när hjärnan skadas som resultat av en skada, ofta kommer skadan av en våldsam smäll eller ryck mot huvudet som då hjärnan kolliderar med insidan av kraniet, traumatiska hjärnskador är vanliga. Mindre vanliga är traumatiska hjärnskador där objekt penetrerar kraniet och hjärnan.

Symptom av TBI kan sträcka sig från milda till allvarliga och allvarligheten av ett funktionshinder som  kommer från TBI kan också variera. Ibland kan kommunikationssvårigheter uppkomma till följd av TBI. De här kommunikationsutmaningarna kan variera dramatiskt från person till person beroende på var skadan har uppkommit och hur allvarlig den är.

Hur kan AKK hjälpa personer med Traumatisk Hjärnskada?

Då majoriteten av individerna som överlever TBI:s återhämtar sig utan några resterande utmaningar, kan de med allvarlig TBI:s ha kommunikations och kognitiva utmaningar som kräver temporärt eller permanent stöd så att individen lyckas kommunicera och få en större grad av självständighet.

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) strategier så som kommunikationsenheter kan hjälpa individen genom att minska kommunikationshålen som uppkommer till följd av TBI. Det är viktigt att notera att kommunikationsenheter inte ska ersätta andra metoder av effektiv kommunikation, de ska ses som viktiga verktyg i ett fullständigt kommunikationssystem och bara ersätta delar av kommunikationen som är ineffektiva!

Kommunikationsenheter ger individen möjligheten att effektivt säga vad den tycker och tänker, ta en aktiv roll i kommunikationen med andra, dirigera assistans, och ansluta till andra. Kommunikation kan enkelt uppnås genom tvåvägskommunikation, via telefon, online och via e-post.

Då kommunikationsenheter ofta behövs på en permanent basis, kan de introduceras permanent för att stödja individen när den återhämtar kommunikations och kognitiva färdigheter. Ibland kan kommunikationsenheten användas för att "uttråka" individen och ge den motivation till att börja kommunicera med andra.

Kommunikationsenheter erbjuder också ett spektrum av verktyg som stödjer individen kognitivt. Alarm och scheman kan programmeras i enheten för att påminna individen om möten, ta mediciner, betala räkningar och uppgifter som måste göras varje dag. Direktioner för hur du lägger in uppgifter eller hur du tar dig från en plats till en annan kan också programmeras till enheten för att erbjuda mer stöd.

Vissa kommunikationsenheter inkluderar verktyg så som inbyggda universella fjärrkontroller som tillåter individer med fysiska funktionshinder att enkelt kontrollera TV-er, DVD-spelare och andra vanliga hushållsapparater med infraröda fjärrkontroller eller X-10-moduler.

Kort sagt, robusta kommunikationsenheter erbjuder verktygen som behövs för att hjälpa varje individ med TBI vara så självständiga som möjligt!

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy