Vanliga frågor

Myter om AKK 

Det finns många myter kring AKK. Här ger vi en djupare inblick om några av dessa myter och varför de är osanna.  

AKK hindra en person från att prata?

Nej. Faktum är att det finns ett decennium av forskning som påtalar att AKK inte hindrar en person från att använda eller utveckla sitt naturliga tal. Millar, Light & Schlosser (2006) har granskat tidigare publicerade studier, bland annat kriterier och presenterat data om “talproduktion innan, under och efter introduktion av AKK.”

Denna översyn avslöjade att deltagarna uppvisade följande med introduktionen av AKK: 

  • Ökning i talproduktion—89%
  • Ingen förändring i talproduktion—11%
  • Minskad talproduktion—0%

Men varför? Tänk på det på det här sättet; vi använder alla olika former av kommunikation varje dag (prata, peka, mimik, kroppsspråk osv.). AKK är inte annorlunda - det kan också samexistera med andra former av kommunikation likväl. Forskning visar att AKK har en positiv effekt på tal (Blischak, Lombardino, & Dyson, 2003; Hux et al., 2006) eftersom: 

  • AKK ökar och förbättrar en persons deltagande i samtal med förmågan att producera längre meddelanden 
  • AKK minskar fysiska krav och pressen att tala 
  • Den omedelbara produktionen av tal (i samtalsapparater) blir en modell för individen såväl som en association mellan ordet och symbolen 
  • AKK kan användas som ett verktyg för att förbereda yttranden i samtal 

Läs mer om AKK-myten och relaterad forskning

Kan någon vara för ung för att använda AKK?

Nej. Du kan aldrig vara för ung för att förbättra kommunikationen. AKK har positiv påverkan på språkutveckling, kognition och läs- och skrivkunnighet, samt ökar deltagande i sociala och pedagogiska lekmiljöer som är särskilt viktigt för små barn. AKK ger barn med kommunikationssvårigheter möjligheten att utöka de färdigheter som krävs för produktiva liv. Det kommer inte att påverka deras utveckling negativt, och kan faktiskt förbättra utvecklingen av kognitiva färdigheter och lekförmåga. 

Läs mer om AKK-myten och relaterad forskning

Är AKK användbart för en person som har visst tal?

Ja. AKK tillhandahåller det stöd som krävs för att hjälpa en person med nedsatt tal att nå sin fulla potential när de samtalar självständigt med både bekanta och okända kommunikationspartners. AKK kan användas utöver deras nuvarande uttrycksförmåga samtidigt som man främjar relationer med andra, självständighet, ökat ordförråd och djupare samtal. Dessutom hjälper AKK till att utveckla individens språk, samt läs- och skrivkunnighet. Medan förmågan att uttrycka några ord är bra, är det inte tillräckligt för att kommunicera effektivt med en okänd kommunikationspartner.  

Läs mer om AKK-myten och relaterad forskning

Vad händer om en person har fysiska funktionshinder och inte kan peka på en enhet?

Det finns alltid en lösning. Det finns olika sätt för personer i den här situationen att göra val på en AKK-enhet. Detta kallas ofta manövermetoden. Personer som inte kan röra enheten, kan exempelvis använda ögonstyrning eller switchkontakter som deras primära manövermetod. 

Ögonstyrningsteknologin gör det möjligt för en dator att precist identifiera var en person tittar. När ögonstyrningsteknologin kombineras med en talgenererande enhet, blir kommunikation möjlig för människor som har både nedsatt tal och motorik. 

Upptäck våra ögonstyrningsenheter

Kontaktskanning gör det möjligt att styra en kontakt med specifika kroppsdelar. Knapparna kommer att visas på en enhets skärm från vänster till höger. När knappen för en persons val är markerad, kan de välja den genom att klicka på en annan kontakt med en viss kroppsdel. 

För ytterligare myter om AKK, klicka nedan:

AKK kommer att åtgärda alla kommunikationsproblem
En person kan ha för omfattande funktionsnedsättning för AKK
AKK kan sättas in för tidigt efter en hjärnskada.
Det är nödvändigt att använda lågteknologisk AKK före högteknologisk.
En person som kan uttrycka sina grundläggande behov behöver inte AKK.
Utrustning för åtkomst till en AKK-enhet är inte medicinskt nödvändigt.

Vanliga frågor

Var börjar jag?

Detta enkla frågeformulär kan hjälpa dig att ta reda på om en individ skulle gynnas av AKK. En logoped bör genomföra en formell bedömning för att avgöra vilken typ av AKK som är lämplig. En bedömning kan se olika ut men olika metoder och enheter bör jämföras för att fastställa vad som kommer att ge personen möjlighet att uppnå högsta nivå av kommunikativ utveckling och framgång. Om personen inte redan har logoped- eller habiliteringskontakt kan exempelvis någon på vårdcentralen eller skolläkare-/sköterska skriva remiss till en logoped. Ibland görs bedömningar av specialpedagoger, arbetsterapeuter eller annan kvalificerad personal. En regionsansvarig från Tobii Dynavox kan hjälpa dig med vad som gäller i ditt område!

Klicka här för information om våra regionsansvariga för att diskutera möjligheten att få en enhet 

Kan AKK vara ett stöd för positivt beteende?

Beteende är en form av kommunikation. En persons beteende återspeglar vanligtvis dennes känslor i en situation. Människor med kommunikationssvårigheter känner ofta frustration i miljöer där de inte kan uttrycka sig. Att kunna kommunicera effektivt med AKK kan därför bara förbättra positivt beteende. AKK ger individer möjligheter att uttrycka sina känslor, behov och önskemål samt samspela med andra, vilket kan påverka beteendet positivt.

Ibland kan ytterligare stöd behövas för att uppmuntra positiv kommunikation. Visuellt stöd som scheman och kommunikationskartor minskar sannolikt utmanande beteenden hos barn menar Johnston, Nelson, & Palazolo, 2003 som gjorde en AKK-insats med förskolebarn. De fann att barnen med hjälp av symboler inte bara hade minskade beteenden utanför uppgiften utan också visade signifikant ökning i lekinitiativ.

Titta och lär dig mer om stöd för positivt beteende med AKK

Hur kan jag göra AKK till en framgångsrik upplevelse?

Du kan hjälpa till genom att skapa en positiv kommunikationsmiljö på följande sätt: 

Modellering är också ett bra sätt att uppmuntra användningen av ett AKK-system. För att någon ska kunna lära sig hur man använder ett kommunikationshjälpmedel är det starkt rekommenderat att man visar hur det förväntas gå till. Precis som att god talförmåga utvecklas hos barn genom att vi modellerar det varje dag när vi pratar, bör korrekt användning av AKK också demonstreras. För att modellera med AKK ska du tala samtidigt som du trycker på knapparna på AKK-enhetenen för att ge personen du vårdar ett multimodalt sätt att lära sig språk. 

Ladda ner vår gratis hjälpapp Pathways för Core First för mer information om kommunikationspartnerfärdigheter och hur man samtalar med någon som använder AKK. 

Läs mer om Pathways

Läs mer om att kommunicera med någon som använder AKK

© Copyright 2021 Tobii Dynavox

AnvändarvillkorRättsligt meddelandeSekretesspolicyReturpolicy